Hevpeyvîn

Çewtî! Tiştek li vir nîn e

Tişta tu lê digerî me nedît. Dibeku lêgerîn alîkariya te bike